Telefon: +420 241 481 234

 logo                                                                                tradice                                                   02

Pegas, spol. s.r.o. je ryze českou soukromou firmou, která má dvacetiletou tradici v zásobování potravinami na českém trhu. V minulosti působila i jako maloobchodní prodejce a dodavatel masa a masných výrobků s vlastním řeznickým provozem. Tento provoz ale v roce 2005 ukončila aby se mohla plně věnovat zásobování a rozšířit sortiment.

VÍCE O NÁS

Naše společnost pro Vás každou chvíli připravuje  nové týdenní akce více se o těchto aktualitách dozvíte zde: NOVINKY nebo níže:

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Novinky od 9. 5. 2022

Firma Pegas, spol. s r.o. jako dodavatel širokého sortimentu potravin především do tzv. sociálního sektoru intenzivně spolupracuje v oblasti zásobování s mateřskou firmou RTL CZECH, spol s.r.o.,  která kromě toho že je samostatným velkoobchodem s vlastním sortimentem potravin, je poskytovatelem tzv. náhradního plnění. To v praxi znamená že zaměstnává zdravotně postižené pracovníky, pro které má vymezena chráněná pracovní místa. Každý zákazník, který odebírá zboží z firmy Pegas tedy podporuje jejich práci a navíc má možnost dosáhnout daňové úspory ve formě náhradního plnění.

Co Je To Náhradní Plnění

arrow 1773963 340
Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Tyto možnosti jsou přesně tři:

 

  • Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění
  • Finanční odvod státu

Náhradní plnění je výhodnou variantou plnění povinného podílu pro firmy, které nemohou přímo zaměstnávat OZP zaměstnance.

Nabízí hned několik výhod:

  • barrier 418450 340 pomůže Vám splnit povinný podíl
  • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
  • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
  • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Limit náhradního plnění

Stát limituje poskytovatele náhradního plnění limitem, do kterého mohou své služby poskytovat. Ten se rovná 36násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí daného roku. Proto doporučujeme nenechávat zajištění náhradního plnění na poslední chvíli a v případě že máte o dodávky s náhradním plněním zájem, kontaktovat co nejdříve naší centrálu viz Kontakt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------